MEGA CIVILITZACIÓ - 1 - EL MATERIAL

Per anar fent boca d'aquí al dissabte, aniré (tan com pugui ^^) explicant cosetes del joc, així els que no el coneixen ja estaran més al cas.

Per començar, donem un cop d'ull al material amb el qual mirarem de travessar la prehistòria.Comencem amb un mapamundi que va de la península ibérica a l'oest fins al golf de Bengala a l'est. I tot això dividit en petites regions que poden contenir de una a quatre fitxes de població cadascuna.

Per tant, també tenim fitxes de població. Però compte aquí, perquè només en tenim 55 comptades, i serviran per una banda com a fitxes de tresor, i per l'altre de fitxes de població... però mai les dues coses a la vegada. Així que, com més extés, més pobre... 

I de diners, en necessitarem per mantenir les nostres ciutats i construir (i mantenir també) els nostres vaixells, i si podem, per comprar bens extres per comerciar. 
Aquests bens venen en forma de carta. N'hi ha de 9 valors diferents, i 5 diferents per cada valor... més l'aigua, que val 0 però que té la seva utilitat (però ara no toca, ehemm).
Per exemple, els bens de valor 1 son el lli, l'ocre, l'argila, la pell i l'os.

Malauradament, amagades al mig d'aquestes cartes que ens intercanviarem quan comerciem,  podran  sorgir calamitats ! N'hi ha 3 en cada pila de cartes de comerç a partir de les de valor 2. Algunes apareixeran d'amagades, i d'altres, les veurem venir... però difícilment ens n'escaparem.

Ara bé, malgrat aquestes desgracies, els bens que ens intercanviarem ens permetran acumular la riquesa necessària per avançar culturalment, tecnològicament com per exemple amb el misticisme (que ens permet afrontar més bé la calamitat superstició), la mineria (per limitar el risc de rebel·lió dels esclaus) o la democràcia (molt útil en cas de guerra o desordre civils).

I finalment, tot allò ens permetrà avançar en la Taula de Successió Arqueològica, passant de ser una simple tribu de caçadors i recol·lectors a ser una civilització brillant de l'Antiguitat...


... i passar a un altre joc ? :D
Després d'aquesta visió global del que us oferirà Mega Civilització, parlarem de la seqüencia de joc. Demà, si tot va bé.