22/3/16

ENTREVISTA A L'EXTINTOR - RADIO IGUALADA
 
El dia 4 de març vam sortir per la radio, i nosaltres sense dir-ne res !


Doncs... aquí està l'entrevista : L'extintor